Bangkok Noi

คู่มือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฉบับกระเป๋า

Droom ใส่ใจในความปลอดภัยของคุณ

เราทราบดีว่าการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นยากเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญ อย่าปล่อยให้ตัวคุณและครอบครัวต้องติดอยู่บนท้องถนนร้างผู้คนยามดึกดื่นหรือประสบอุบัติเหตุโดยไม่มีอะไ รช่วยเหลือ

Droom ได้สร้างคู่มือฉบับกระเป๋าเพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยได้ดียิ่งขึ้น

Droom หวังว่าคุณจะมีความสุขและปลอดภัยในทุกการเดินทาง!!

10 ปัญหาหลักที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะของคุณ

 • 1ยางแบน
 • 2กุญแจสูญหาย
 • 3ความร้อนสูงเกินไป
 • 4ระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ
 • 5น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
 • 6กระจกแตก
 • 7แบตเตอรี่
 • 8สตาร์ทไม่ติด
 • 9อุบัติเหตุ
 • 10ระบบล็อกป้องกันการโจรกรรมทำงานผิดปกติ

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปในกรณีฉุกเฉิน

 • ชุดปฐมพยาบาล
 • ขวดน้ำ
 • สายพ่วงแบตเตอรี่
 • แม่แรง
 • ถุงมือ
 • พลุสัญญาณฉุกเฉิน
 • สายไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • Foil
 • กระดาษฟอยล์
 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์สำหรับใช้งานในรถยนต์
 • หัวเทียน
 • เครื่องวัดความดันลมยาง
 • ชุดสายลากจูงรถ
 • ยางอะไหล่
 • ไฟฉาย
 • Toolkit

เอกสารที่ต้องพกไว้ในยานพาหนะของคุณ

 • 1 คู่มือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฉบับกระเป๋าของ Droom
 • 2 ใบอนุญาตขับขี่
 • 3 กรมธรรม์ประกันภัย
 • 4 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

รายการตรวจสอบก่อนเริ่มการเดินทางของคุณ

 • 1 ตรวจสอบระดับน้ำมันเบนซิน/ดีเซล
 • 2 ตรวจสอบความดันลมยาง
 • 3 ระดับน้ำมันเบรก
 • 4 ตรวจสอบระดับน้ำที่ปัดน้ำฝน
 • 5 ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • 6ตรวจสอบแบตเตอรี่
 • 7ตรวจสอบที่ปัดน้ำฝน
 • 8ตรวจสอบไฟหน้า
 • 9ตรวจสอบไฟเลี้ยว
 • 10ตรวจสอบการแจ้งเตือน/คำเตือนบนแผงควบคุม

บริการฉุกเฉินบริการฉุกเฉินโทรศัพท์โทรศัพท์

1155
191
1554
199
1860
1195
1669