Bangkok Noi

เงื่อนไขการใช้บริการ

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29th May 2019

เอกสารนี้ถือเป็นบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำจำกัดความของกฎหมายในประเทศไทยและกฏเกณฑ์ภายในนั้นสามารถนำไปใช้ได้ และข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขอันมีความเกี่ยวข้องของบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในประกาศหรือการชำระปรับบทแก้ไขโดยพรบ. ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ 2001 เเละกฏหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่จำต้องใช้การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการประทับตราแต่อย่างใด

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการใช้บริการ") ได้รับการแผยแพร่ตามข้อกำหนดของพรบ. ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ 2001 ซึ่งจะต้องแผยแพร่กฏและข้อกำหนดและระเบียบบังคับ, นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ www.droomdiscovery.co.th (accessible)

Droomdiscovery.com นี้ถูกครอบครอง/ถือลิขสิทธิ์เเละดำเนินการโดย Droom Thailand Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้น 24 ห้อง 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ต่อไปนี้จะเรียกโดยเดี่ยว และ/หรือโดยรวมว่า "Droom/บริษัท") Droom ได้มอบสิทธิ์การเข้าถึงการบริการที่หลากหลาย รวมไปถึงแต่จะไม่จำกัดไปอยู่ที่การเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ www.droomdiscovery.co.th โมบายล์ไซต์และโมบายล์แอปพลิเคชันบนมือถือ (ซึ่งในที่นี้ ทั้งจะเรียกทั้งปัจเจกและ/หรือโดยรวมว่า “เว็บไซต์”) นี่คือเงื่อนไขการใช้บริการที่ถูกกำหนดตามข้อตกลงทางกฏหมายระหว่างผู้ใช้งานและเว็บไซต์

สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ไม่ว่าเนื้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นความต้องการของ "ผู้ใช้งาน", "คุณ" หรือ "ของคุณ" นั้นจะหมายความโดยตามธรรมชาติและบุคคลทางกฏหมายที่หมายถึง ผู้ที่มีการใช้งาน / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่กำลังได้ใช้ประโยชน์การบริการ การยื่นคำร้องหรือการค้นหาข้อมูลและ/หรือได้ตกลงที่จะมาเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยการมอบข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว Droom ได้อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือได้ใช้ประโยชน์การบริการโดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ในคำจำกัดความของคำว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา" นั้นจะหมายถึง Droom

การใช้งานเว็บไซต์ การบริการและเครื่องมือของคุณนั้นจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการใช้บริการที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงการใช้นโยบายซึ่งจะนำไปประกอบใช้โดยการอ้างอิงดังกล่าว หากคุณมีธุรกรรมบนเว็บไซต์นั้น จะถือว่าคุณอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายกับทางเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมดังกล่าว ด้วยความหมายของคำว่าเพียงการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะได้รับการติดต่อกับทาง Droom และเงื่อนไขการใช้บริการรวมไปถึนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดต่อพันธะของคุณกับทาง Droom

เมื่อคุณใช้บริการใด ๆ ที่ทางเราจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดรถยนต์ / รถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ใหม่/ มือสอง รวมถึงราคาและข้อเสนอต่าง ๆ ข้อมูลเช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ลักษณะต่าง ๆ ต้นทุนการวิ่งรถ ระยะทาง เครื่องยนต์และสเปคของรถยนต์ บทวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารล่าสุดและบทวิจารณ์เกี่ยวกับรถยนต์ทุกประเภทและบริการอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่จัดให้แก่คุณ / ผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องทำตามกฎ คำแนะนำ นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับใช้กับบริการดังกล่าวและจะถูกรวบรวมเข้าไปในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ เเละถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการนี้

เราได้สงวนสิทธิ์ในการดุลพินิจฉัยของเราแต่เพียงผู้เดียวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มหรือลบบางส่วนในเงื่อนไขการใช้บริการนี้เมื่อใดก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เป็นพักๆ เมื่อมีการอัปเดต /การแก้ไขดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่องของคุณหลังจากมีการประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นจะหมายความว่าคุณได้ยอมรับและตกลงในการแก้ไขดังกล่าวแล้ว ตราบเท่าที่คุณยังปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนั้น เราขอมอบสิทธิการเข้าถึง ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ สิทธิ์การเข้าถึงโดยจำกัดเพื่อเข้าและใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การเข้าถึง การใช้งานหรืออันอื่นใดที่เป็นการใช้งานเว็บไซต์แปลว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ครบถ้วนและเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

การตีความอย่างเป็นนัยหรืออย่างเปิดเผยในการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของ Droom ถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลงกับนโยบายที่มีผลผูกพันธ์กับทาง Droom (รวมไปถึงแต่จะไม่จำกัดไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ใน www.droomdiscovery.co.th website) ที่มีการปรับแก้ไขอยู่ตามช่วงเวลา เราจะไม่ถูกบังคับเพื่อแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการให้กับคุณโดยจะไม่เกี่ยวข้องว่าด้วยข้อเท็จจริงว่าคุณได้ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

สิทธิ์การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นั้นจะมีให้กับบุคคลที่สามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ตาม ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่ถือว่า "ไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาได้" ในความหมายของ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย นั้นให้หมายถึง ผู้เยาว์ ผู้ไร้สามารถ (ล้มละลาย) และอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิหรือคุณสมบัติในการเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หากคุณเป็นผู้เยาว์ กล่าวคือ มีอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น คุณไม่ควรที่จะลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้และจะต้องไม่ทำธุรกรรมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ในฐานะผู้เยาว์ หากคุณประสงค์ที่จะใช้หรือทำธุรกรรมกับทางเว็บไซต์ ธุรกรรมดังกล่าวนี้จะต้องกระทำโดยผู้ปกครอง หรือบิดามารดาที่ถูกต้องตามกฏหมายกับเว็บไซต์นี้ Droom ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และ/หรือ ปฏิเสธสิทธิการเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับคุณ ถ้าหากได้รับการแจ้งเตือนจากทาง Droom หรือได้ถูกค้นพบว่าคุณเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือถูกคำสั่งทางกฏหมายให้ไม่มีความสามารถหรือไม่สมประกอบ ให้เข้าไปเป็นการติดต่อทำนิติกรรมสัญญาตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยหรือตามกฏหมายที่สามารถบังคับใช้ในประเทศไทยได้ ยิ่งไกว่านั้น Droom มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธสิทธิ์การเข้าถึงหรือยกเลิกการเข้าใช้งานของบุคคล ทั้งมีหรือไม่มีการแจ้งเตือนดังกล่าว

ข้อผูกมัดกี่ยวกับบัญชีและการลงทะเบียนของคุณ

หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลของคุณรวมทั้งชื่อที่แสดงและรหัสผ่าน (ถ้ามี) และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่ได้กระทำด้วยตัวของคุณ รวมไปถึงแต่จะไม่จำกัดไปยังข้อจำกัดการใช้งานของเว็บไซต์ สำหรับการได้รับประโยชน์จากการบริการผ่านทางเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงชื่อและรหัสผ่านของคุณ คุณได้ตกลงว่าหากคุณได้มอบข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบ หรือเรามีเหตุสมควรมากพอที่จะต้องสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวของคุณนั้นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานนั้น เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกหรือปิดกั้นการเข้าถึงการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของคุณและปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

การเข้าถึงและการใช้งานของรหัสผ่านที่ได้รับการป้องกัน และ/หรือ การใช้พื้นที่ของแพลตฟอร์มที่ได้รับการปกป้อง และ/หรือ การบริการนั้นถูกสงวนไว้เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเท่านั้น คุณอาจไม่ได้รับหรือมีความพยายามในการเข้าไปในส่วนที่มีการถูกจำกัดสิทธิของแพลตฟอร์ม และ/หรือ การบริการ หรือข้อมูลที่ได้รับการปกป้อง ด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่ได้มีเจตจำนงค์มีเอาไว้สำหรับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะจากทางเรา การละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวนี้ถือเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2007) ของประเทศไทย

การสื่อสาร

เมื่อคุณได้ใช้เว็บไซต์หรือมีการส่งอีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารให้แก่เรา และให้ข้อมูลของคุณที่เป็นที่จำเป็นสำหรับการได้รับบริการนั้น คุณได้ตกลงและเข้าใจว่าคุณกำลังติดต่อสื่อสารกับทางเราผ่านทางบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการโทรศัพท์จากเรา ข้อความ SMS และคุณได้ยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านทางบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์และข้อความ SMS จากทางเราในตามช่วงเวลาและตามความจำเป็น เราอาจติดต่อสื่อสารกับทางคุณผ่านทางอีเมลหรือด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารอื่น ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ

แพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อ การสื่อสารและการโต้ตอบ

เว็บไซต์คือแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานใช้เพื่อติดต่อเข้าหาเพื่อรับทราบข้อมูลที่จำเป็น ข่าวสาร การดำเนินธุรกรรมการเงินและการแบ่งปันบทวิจารณ์ยานยนต์ Droom จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการแสดงความเห็นหรือรายงานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้และ/หรือไม่ใช่และไม่สามารถเป็นบุคคลหรือมีการควบคุมในการดำเนินธุรกรรมการเงินหรือการกระทำของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด

นับจากนี้ไป:

Droom ไม่มีการนำเสนอหรือการยืนยันรับประกันต่อรายละเอียด (เช่น คุณภาพ มูลค่า ความสามารถในการขายและอื่น ๆ) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีไว้เพื่อการขาย หรือมีการนำเสนอเพื่อการขายหรือได้รับการถูกซื้อจากทางผู้ใช้งานของเว็บไซต์ Droom จะไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการขายหรือยกย่องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ทั้งโดยเป็นนัยเเละอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์ Droom ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นหรืองดเว้นไม่ว่าจากการกระทำจากทางเราหรือในนามของบุคคลที่สามก็ตาม

Droom จะไม่มีส่วนรับผิดชอบของการรุกล้ำการละเมิดข้อสัญญาที่ได้ตกลงระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม Droom ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และจะไม่และไม่จำต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม

Droom ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันสินค้าใด ๆ (เช่น เรื่องกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ เอกลักษณ์ ฯลฯ ) ของผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบผู้ใช้ใด ๆ โดยสุจริตซึ่งเป็นผู้ที่คุณเลือกกระทำการใด ๆ บนเว็บไซต์และใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณในนามดังกล่าว

เว็บไซต์เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และแบ่งปันความคิดเห็น และรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่รวมถึงรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ และตกลงกันว่าสัญญาการขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ต้องเป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด

ทาง Droom มิได้ถือสิทธิ์ ครอบครอง หรือมีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ยานพาหนะ อีกทั้ง Droom ไม่มีความรับผิดหรือสัญญาจำกัดของต่อสัญญาดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด

คุณปลดหนี้และชดใช้ให้กับทาง Droom และ/หรือเจ้าหน้าที่และตัวเเทนจากค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความรับผิดหรือผลต่อเนื่องจากการกระทำของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ และได้มีการบอกปัดการร้องเรียนจากทางคุณด้วยผลของทางกฏหมายที่อาจบังคับใช้ได้ แม้ว่าจะมีความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในนามดังกล่าว Droom ไม่อาจรับผิดชอบหรือควบคุมข้อมูลที่ได้รับจากทางผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีปรากฏในเว็บไซต์ได้ คุณอาจพบเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่นที่เป็นการคุกคาม อันตราย ไม่คงที่ ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงได้ กรุณาใช้ความระมัดระวังและควรซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัยในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์

โปรดสังเกตว่าอาจมีความเสี่ยงในการตกลงเจรจาซื้อขายกับผู้เยาว์หรือบุคคลกระทำการเสแสร้ง

นโยบายค่าธรรมเนียม

การเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด Droom มิได้มีการเรียกค่าบริการสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม Droom ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Droom อาจมีการตัดสินใจแนะนำบริการใหม่และมีการแก้ไขการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ ในกรณีดังกล่าว Droom ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้กับบริการที่เกิดขึ้นใหม่หรือการแก้ไข/เรียกเก็บค่าธรรมเนียนของการบริการซึ่งอาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมนั้นจะได้รับการประกาศไว้บนเว็บไซต์และการแก้ไขดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและมีผลบังคับใช้โดยทันทีหลังจากที่ได้มีการประกาศไว้บนเว็บไซต์ เว้นแต่จะถูกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทุกค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในรูปแบบเงินบาทไทย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกข้อที่บังคับใช้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงข้อกฎหมายในประเทศไทยสำหรับการชำระการเงินให้กับทาง Droom หรือตามที่สามารถบังคับใช้ได้

การใช้งานเว็บไซต์

คุณได้ยอมรับ ยอมชดใช้ และยืนยันว่า คุณ / ผู้ใช้งาน จะปฏิบัติตามข้อกำหนดจากพระราชบัญญัติคุ้มครอบผู้บริโภค พ.ศ. 2519 (ฉบับแก้ไข) และกฏหมายอื่น ๆ กฏระเบียบ ข้อบังคับที่มีการบังคับใช้ อีกทั้ง การใช้งานเว็บไซต์ของคุณนั้นจะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากทางหลักการดังกล่าวที่มีบังคับอยู่ดังต่อไปนี้:

คุณจะไม่เป็นผู้ริเริ่ม นำแสดง อัปโหลด ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งข้อมูล อัปเดตหรือแบ่งปันข้อมูลซึ่ง:

เป็นของบุคคลอื่นและที่คุณไม่มีสิทธิ์ในตัว

เป็นอันตราย ล่วงละเมิด ดูหมิ่นเหยียดหยาม หมิ่นประมาท อนาจาร ลามกอนาจาร พรากผู้เยาว์ ใส่ร้าย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง เหยียดสีผิว เหยียดเชื้อชาติ ที่น่ารังเกียจ ดูหมิ่น หรือสนับสนุนการฟอกเงินหรือการพนัน หรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ; หรือการคุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ "การแสดงออกที่ไม่สุภาพของผู้หญิง" ตามความหมายของการแสดงออกที่ไม่สุภาพของผู้หญิง ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายของประเทศไทย

เป็นการหลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง

เป็นที่รังเกียจแก่ชุมชนออนไลน์เช่น ที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมความลามกอนาจารการ ล่วงละเมิด พรากผู้เยาว์ เหยียดสีผิว ความคลั่งศาสนา ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายใด ๆ กับกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ

คุกคามหรือสนับสนุนการล่วงละเมิดบุคคลอื่น;

เกี่ยวข้องกับการส่ง "จดหมายขยะ" "จดหมายลูกโซ่" หรือการส่งจดหมายจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์หรือ "สแปม";

ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการประพฤติผิดศีลธรรม ข่มขู่ อนาจาร หมิ่นประมาท หรือใส่ร้าย;

ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม [รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยชื่อบุคคล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางกายภาพหรือหมายเลขโทรศัพท์) หรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์];

ส่งเสริมการทำสำเนาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเช่น การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปลอมหรือลิงก์ไปยังสิ่งเหล่านี้ การจัดหาข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ป้องกันการทำสำเนาที่ติดตั้งโดยผู้ผลิตหรือการจัดหาเพลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือลิงก์ไปยังไฟล์เพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์;

ประกอบด้วยหน้าเว็บที่ที่มีการเข้าใช้ที่จำกัดหรือรหัสผ่านเท่านั้นหรือหน้าที่ซ่อนหรือภาพ (ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับหรือจากหน้าอื่นที่สามารถเข้าถึงได้)

ให้ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์จากบุคคลในทางเพศ ความรุนแรง หรือรูปแบบไม่เหมาะสมหรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใด;

ให้ข้อมูลการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การทำหรือซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือจัดหาหรือสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์;

ประกอบด้วยวิดีโอ รูปถ่าย หรือภาพของบุคคลอื่น (มีผู้เยาว์หรือผู้ใหญ่);

พยายามที่จะได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่าขอบเขตการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต หรือโปรไฟล์ บล็อกชุมชน ข้อมูลบัญชี แถลงการณ์ คำขอเป็นเพื่อน หรือพื้นที่อื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือเรียกเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุตัวบุคคลเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือผิดกฎหมายจากผู้ใช้รายอื่น;

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพาณิชย์และ/หรือการขายโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเราก่อน เช่น การแข่งขัน การชิงโชค การแลกเปลี่ยน การโฆษณา และแผนการปิรามิดหรือการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ "เสมือนจริง" ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ตลอดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Droom ล่วงหน้านั้นมาจากการสื่อสารที่มาจากแผนกกฎหมายของ Droom โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณและระบุถึงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่คุณขออนุญาต;

ชักจูงให้เล่นการพนันหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันใด ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นหรือถูกตีความว่าผิดกฎหมาย;

รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์หรือผู้ใช้บุคคลอื่นและการใช้บริการที่คล้ายกัน;

หมายถึงเว็บไซต์หรือ URL ใด ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วนั้นมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดมีเนื้อหาที่จะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือละเมิดอักษรหรือจิตวิญญาณของเงื่อนไขการใช้บริการนี้;

เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใด ๆ;

ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ หรือความลับทางการค้าของบุคคลที่สามหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ หรือความเป็นส่วนตัว หรือจะไม่เป็นการหลอกลวง หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าปลอมหรือของที่ถูกขโมย;

ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้;

หลอกลวงหรือทำให้ผู้รับ/ผู้ใช้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของข้อความดังกล่าว หรือสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดแจ้งหรือเป็นภัยคุกคามต่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ;

ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น;

ประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะ ทำลายหรือจำกัดฟังค์ชั่นการทำงานของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใดๆ; หรือมีม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา บอทยกเลิก ไข่อีสเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ขัดขวาง แทรกแซงลดค่า แอบแฝงหรือยับยั้งระบบข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

คุกคามความสามัคคี ความรวมเป็นหนึ่ง การป้องกัน ความมั่นคง หรือความเป็นเอกราชของประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับต่างประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือทำให้เกิดการยั่วยุให้เกิดการกระทำผิดใด ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ หรือป้องกันการตรวจสอบความผิด หรือเป็นการดูถูกประเทศอื่น ๆ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จำเป็นที่จะต้องมั่นใจและรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้กับทางเว็บไซต์หรือทุกการกระทำอื่นใดของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้จำต้อง:

ไม่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด;

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การเสนอขาย ความพยายามที่จะเสนอขายหรือพยายามซื้อขายสินค้าใด ๆ การซื้อขายสิ่งของต้องห้ามหรือจำกัดไว้ในลักษณะใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางที่บังคับใช้อยู่ในช่วงเวลาบังคับใช้;

ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดต่อเราหรือทำให้เราสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) ของเราหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ;

ไม่ใช้ "การกำหนดลิงก์แบบพิเศษ", "page-scrape" "หุ่นยนต์" "แมงมุม" หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการอื่น ๆ หรือกระบวนการทำแบบเดียวกันที่คล้ายกันหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าถึง รับ คัดลอก หรือตรวจสอบส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ หรือในทางใดก็ตามที่ทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อขอรับหรือพยายามที่จะขอรับวัสดุ เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้มีไว้โดยผ่านทางเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำดังกล่าว

ไม่พยายามที่จะเข้าถึงส่วนหรือฟีเจอร์ใด ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือระบบ หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์โดยการแฮ็ก รหัสผ่าน "mining" หรือวิธีการนอกกฎหมายอื่นใด

ไม่ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือไม่ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบความถูกต้องบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณไม่สามารถย้อนกลับไปมองหา ค้น หรือติดตามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้ารายอื่น ๆ รวมทั้งบัญชีใด ๆ บนเว็บไซต์ที่คุณไม่เป็นเจ้าของ ไปยังแหล่ง หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ หรือบริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ หรือนำเสนอโดย หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่คำนึงว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อระบุตัวบุคคล หรือนอกเหนือจากข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์;

ไม่สร้างข้อความเชิงลบ ใส่ร้าย หรือหมิ่นประมาท หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรา หรือชื่อยี่ห้อ หรือชื่อโดเมนที่เราใช้ หรือบุคคล/องค์กรอื่นใด หรือมีส่วนร่วมในการกระทำหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เสื่อมเสียภาพพจน์หรือชื่อเสียงของ Droom หรือผู้ขายบนแพลตฟอร์มหรือทำให้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ ชื่อทางการค้า และ/หรือค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือบริการดังกล่าว ชื่อทางการค้าตามที่เราเป็นเจ้าของหรือใช้งานของ Droom เสื่อมเสีย หรือทำให้อ่อนลง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีการโหลดโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมเหตุผล หรือระบบหรือเครือข่ายของ Droom หรือระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ Droom;

ไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรืองานประจำใด ๆ ในการแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ หรือกับการใช้เว็บไซต์ของบุคคลอื่น;

ไม่สามารถปลอมหัวเรื่องหรือใช้ตัวระบุเพื่อปลอมแปลงที่มาของข้อความใด ๆ หรือส่งผ่านข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์ คุณไม่สามารถหลอกว่าคุณเป็น หรือที่คุณเป็นตัวแทน คนอื่นหรือแอบอ้างบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นใด;

ห้ามใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่อนุญาตโดยเงื่อนไขการใช้บริการ หรือเรียกร้องการดำเนินการใด ๆ ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ Droom และ / หรืออื่น ๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์, 2001 และตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบต่าง ๆ ตามที่มีผลบังคับใช้และตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราวรวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา คุณจะต้องไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ในสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนสินค้าสำหรับช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้

การกระทำดังกล่าวจะต้องทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นจริงเพื่อสามารถให้เราใช้ข้อมูลของคุณที่ได้มอบให้กับทางเราได้ เพื่อที่เรามิได้ละเมิดต่อสิทธิ์ของคุณที่อาจมีอยู่ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ณได้ตกลงที่จะมอบข้อมูลให้กับทางเราที่ ไม่เป็นมีแต่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ทั่วโลก ตลอดต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปลอดจากค่าสิทธิ จดทะเบียนต่อช่วง (ผ่านขั้นหลายชั้น) ในสิทธิ์เพื่อการปฏิบัติต่อการปกป้องลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ สิทธิ์ต่อฐานข้อมูล หรือสิทธิอื่นใดที่คุณมีต่อข้อมูลของคุณ ทั้งในสื่อที่อาจเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน หรือไม่เป็นที่รู้จักในตอนนี้ต่อข้อมูลของคุณ เราจะใช้ข้อมูลของคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

ในบางครั้งบางคราว คุณอาจจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเสนอขายซึ่งผู้ใช้อื่นๆ สามารถเห็นได้ คุณจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวถูกต้องทุกประการ คุณไม่ควรพูดเกินจริงหรือเน้นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดในลักษณะใด ๆ

คุณจะไม่เข้าร่วมในการโฆษณา หรือการชักชวนผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์เพื่อการซื้อหรือการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมไปถึงแต่จะไม่จำกัดเพียงแค่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังถูกแสดงอยู่บนเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับทางเรา คุณไม่สามารถส่งแพร่กระจายจดหมายลูกโซหรือการชักชวนทางพาณิชย์หรืออีเมลขยะให้กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากทางเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิดหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือเพื่อในการติดต่อ การประกาศโฆษณา ชักชวนหรือขายให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากเราโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทางเราอย่างชีดเจน เพื่อปกป้องผู้ใช้งานของเราจากการโฆษณาหรือการชักชวน เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจและจำกัดจำนวนข้อความหรืออีเมลซึ่งผู้ใช้งานอาจได้ส่งไปยังผู้ใช้งานคนอื่นภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมดังกล่าว คุณเข้าใจว่าเรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ก็ตามอยู่ตลอดเวลา (รวมไปถึงการระบุตัวตนของบุคคลที่ได้ให้ข้อมูล หรือสื่อที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์) ตามความจำเป็นต่อทางกฎหมาย ระเบียบบังคับ หรือคำสั่งจากทางรัฐบาล สิ่งนี้อาจรวมไปถึงโดยไม่มีการจำกัด,การเปิดเผยข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงต่อการสืบสวนหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฏหมายหรือการชักชวนให้กระทำการที่ผิดกฏหมายหรือในการตอบสนองต่อคำสั่งศาลหรือหมายศาลอันชอบธรรม ในส่วนเพิ่มเติม เราสามารถ (และคุณในที่นี้ได้อนุญาตกับทางเราโดยเจตนาเพื่อที่จะ) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวของคุณให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของรัฐบาลในการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียวเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมกับการเชื่อมโยงให้กับการสืบสวนและ/หรือการคลี่คลายเหตุที่อาจกลายเป็นอาชญากรรมได้โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องต่อการบาดเจ็บต่อบุคคลได้

เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีข้อบังคับในการสอดส่องเนื้อหาที่ได้ถูกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ Droom มีสิทธิ์ที่จะลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ปรากฏด้วยการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวที่เห็นว่าละเมิด ถูกกล่าวหาว่าละเมิด กฏหมายที่สามารถบังคับใช้ หรือทั้งด้วยเจตนาหรือจดหมายของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ

ไม่เกี่ยวเนื่องจากสิทธิ์ดังกล่าวนี้ คุณจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของสื่อที่ได้มีการโพสต์ลงไปในเว็บไซต์และข้อความส่วนตัวของคุณแต่เพียงผู้เดียว โปรดรับทราบว่าเนื้อหาที่มีการโพสต์ลงไปดังกล่าวนั้นไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของ Droom อยู่เสมอไป จะไม่มีเหตุการณ์ใดที่ Droom ได้ยอมรับหรือมีความรับผิดชอบ หรือความรับผิดต่อเนื้อหาที่ได้มีการโพสต์ลงไปต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เป็นผลจากการใช้เนื้อหาและ/หรือภาพลักษณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ในที่นี้คุณได้แสดงออกและรับประกันว่าคุณมีสิทธิทุกสิทธิตามเท่าที่จำเป็นทั้งในและต่อทุกเนื้อหาที่คุณได้ให้ไว้และเนื้อหาที่มีอยู่ในข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดต่อสิทธิที่เหมาะสม หรือสิทธิอืนใดของบุคคลที่สามหรือประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นการยั่วยุ ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรืออื่นใดที่เป็นข้อมูลไม่ชอบธรรม

การสื่อสารของคุณหรือการตกลงทางธุรกิจกับ หรือการมีส่วนรวมในการโปรโมตของผู้โฆษณาที่ได้พบบน หรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมไปถึงการชำระเงินและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือการบริการ และในข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด เงื่อนไข การรับประกันหรือการเป็นตัวแทนเกี่ยวข้องกับการตกลงการค้าดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นแต่เพียงระหว่างคุณและผู้โฆษณาเท่านั้น เราจะไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการตกลงการค้า หรือที่เป็นผลจากการมีอยู่ของผู้โฆษณาบนเว็บไซต์

จึงเป็นไปได้ว่าผู้ใช้รายอื่น (รวมไปถึงผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ "แฮคเกอร์") อาจโพสต์ข้อความหรือแพร่สื่อที่เป็นน่ารังเกียจหรือลามกอนาจารบนเว็บไซต์ และคุณอาจได้รับสื่อที่เป็นน่ารังเกียจหรือลามกอนาจารโดยมิได้มีเจตนา เช่นนั้น จึงเป็นไปได้ว่าผู้อื่นอาจได้รับทข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และผู้รับสารดังกล่าวอาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อการข่มขู่หรือการทำร้ายคุณได้ เรามิได้รับรองผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ด้วยการใช้งานเว็บไซต์ของคุณนั้น หมายความว่าคุณได้รับทราบและตกลงว่าเรามิได้มีส่วนในความรับผิดชอบของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้เปิดเผยหรือแบ่งปันให้กับผู้อื่นในเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดเลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการเปิดเผยหรือแบ่งปันให้กับผู้อื่นบนเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง

Droom จะมีสิทธิ์ทุกสิทธิ์ในการกระทำที่จำเป็นและเรียกร้องค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกี่ยวเนื่อง/มีส่วนรวมของคุณในวิธีการอื่นใดด้วยตัวของคุณหรือผ่านทางกลุ่มบุคคล ทั้งมีเจตนาและไม่มีเจตนาต่อการกระทำ DoS/DDos (การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ)

เนื้อหาที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์:

เนื้อหาของบุคคลที่สาม:

ทุกข้อความ กราฟิก วิดีโอ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ ส่วนติดต่อผู้ใช้บนหน้าจอ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลงและงานศิลป์ (กล่าวโดยรวมคือ "เนื้อหา") นอกเหนือจากสิ่งใดที่ได้ถูกสร้าง มีต้นแบบมาจากและถูกใช้งานโดยทางบริษัทหรือเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นจากบุคคลที่สามและ Droom ไม่ได้มีการควบคุมต่อเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบุคคลที่สาม เช่นที่ Droom นั้นเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้

คุณจะมีความรับผิดชอบสำหรับบันทึก อีเมล์ ประกาศบนป้าย รูปถ่าย ภาพวาด โปรไฟล์ ความคิดเห็น ความคิด รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง หรือวัตถุอื่นใด หรือข้อมูลที่ได้ถูกโพสต์หรือมีการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ (กล่าวโดยรวมคือ "เนื้อหาของผู้ใช้งาน") เนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราและคุณได้มอบให้กับเราโดยทั่วโลก ต่อเนื่อง และเป็นสิทธิที่สามารถโอนให้กันในส่วนเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นได้ เราจะให้สิทธิ์เพื่อทำ ความสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้มีการนำมาใช้ตามกับกฏหมายที่มีผลบังคับใช้ เพื่อใช้เนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือส่วนหนึ่งจากประเภทใดก็ตามเพื่อให้สามารถใช้ได้ตลอดไป รวมไปถึง แต่จะไม่จำกัดเพียงแค่วัตถุประสงค์ของการโปรโมตแนะนำและการโฆษณา และในสื่อไม่ว่าจะตอนนี้ ที่เป็นรู้จัก หรือมีติดขึ้นมาในภายหลัง รวมไปถึงการสร้างการลอกแบบหรือพัฒนาต่อที่อาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้มอบให้ไว้ คุณได้ตกลงว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณได้โพสต์ลงไปนั้น อาจมีการถูกนำไปใช้งานจากทางเรา ความสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติบนเว็บไซต์ตามที่ได้กล่าวมาในที่นี้ และคุณจะไม่ได้รับสิทธิต่อการรับชำระ หรือการชดใช้จากการใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด

เว้นแต่เพียงเจตนาที่ได้ให้ไว้ในเงื่อนไขการให้บริการอย่างเปิดเผย ไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์และไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แต่จะไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาของบุคคลที่สามและ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้งานที่อาจถูกทำสำเนา ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัปโหลด ถูกโพสต์ ถูกนำไปแสดงโดยสาธารณะ ถูกเข้ารหัส ถูกแปล ถูกส่งต่อ หรือถูกแพร่กระจายในวิธีการใดก็ตาม (รวมไปถึง "การลอกแบบ") ไปยังคอมพิวเตอร์อื่น เซอร์เวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่อกลางอื่น ๆ สำหรับการตีพิมพ์ หรือการแพร่กระจายหรือสำหรับบริษัทการค้าโดยมิได้มีคำยินยอมโดยเจตนาจากทาง Droom โดยล่วงหน้า คุณอาจใช้ข้อมูลกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อการดาวน์โหลดได้ให้กับคุณ (1) จะต้องไม่ลบประกาศในภาษาต่อเนื่องที่ปรากฏอยู่ในทุกสำเนาของเอกสารนั้น ๆ (2) การใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้จะต้องใช้เพื่อส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น วัตถุประสงค์ต่อข้อมูลที่มิใช่เพื่อการค้า และจะต้องไม่ทำสำเนาคัดลอก หรือโพสต์ข้อมูลดังกล่าวนี้ลงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือมีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ (3) จะต้องไม่ดัดแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏ (4) จะต้องไม่สร้างการนำเสนอเพิ่มเติม หรือการยืนยันเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวนี้

การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ ทุกสื่อวัตถุและผลิตภัณฑ์ (รวมไปถึงแต่จะไม่จำกัดเพียงแค่ซอฟต์แวร์) และการบริการ รวมไปถึงหรืออื่น ๆ ที่ได้มีให้กับคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ต่างได้มีให้ไว้ในฐานะ "ตามที่ปรากฏ" และ "ตามที่มี" โดยเป็นส่วนประกอบหลัก โดยไม่มีการนำเสนอทดทนหรือการรับประกัน โดยเจตนาหรือตีความเป็นนัย เว้นแต่จะถูกกำหนดเป็นอย่างอื่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยปราศจากอคติต่อย่อหน้าดังต่อไปนี้ ทาง Droom ไม่ขอรับประกันว่า:

เว็บไซต์นี้จะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือพร้อมใช้งาน; หรือ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำหรือไม่หลอกลวง

Droom จะขอปฏิเสธการรับผิดกับทางคุณทุกวิถีทางหรือในความเกี่ยวข้องต่อเนื้อหาของ หรือการใช้งานของหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Droom มิได้ต้องการรับประกันว่าเว็บไซต์นี้ ข้อมูล เนื้อหา สื่อวัตถุ ผลิตภัณฑ์ (รวมไปถึงซอฟต์แวร์) หรือการบริการที่ถูกรวมไว้บน หรืออย่างอื่นที่ได้ถูกทำให้มีไว้ให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้น หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกส่งมาจากเรานั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตราย ไม่มีอะไรบนเว็บไซต์ที่สร้าง หรือจงใจสร้างถึงคำแนะนำในทุกกรณี ทุกการบริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอยู่และได้ถูกขายบนเว็บไซต์นั้นถูกปกครองโดยกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่

คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลที่ถูกต้องและมีอยู่จริงเช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นตามที่มีความจำเป็นต่อการใช้การบริการในเว็บไซต์นี้ โดยการลงทะเบียนนั้น รายละเอียดของคุณรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเรา คุณได้ยินยอมให้มีการติดต่อจากทางเราโดยผ่านทางโทรศัพท์และ/หรือข้อความแจ้งเตือน SMS ในกรณีที่มีข้อเสนอใหม่ ข้อมูล ข่าวสารหรือการอัปเดตอื่น ๆ

คุณ / ผู้ใช้งานในที่นี้ต่างตกลงและยินยอมอย่างชัดเจนว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้และโดยการกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้นั้น คุณ / ผู้ใช้งาน ให้ความยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขให้แก้เจ้าของ Droom ผู้รับใบอนุญาต บริษัทในเครือ บริษัทสาขา กลุ่มบริษัท (ตามที่ใช้บังคับ) และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน และพนักงานตามลำดังอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฏหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูล กฏระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาประเทศไทยที่ได้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกประเทศด้วยวัตถุประสงค์จากการใช้งานบริการผ่านเว็บไซต์นี้

ค่าสินไหมทดแทน

คุณจะต้องชดใช้และใช้ค่าเสียหายให้กับทาง Droom เจ้าของ ผู้ถือใบอนุญาต บริษัทในเครือ บริษัทสาขา กลุ่มบริษัท (ถ้าสามารถใช้ได้) และเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจากการเรียกร้องหรือการทวงถามหรือการกระทำรวมไปถึงที่มีเหตุอันสมควรเช่น ค่าอากรทนายความ ที่ถูกเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามหรือค่าปรับที่ถูกกำหนดเนื่องด้วย หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่น ๆ หรือการที่คุณละเมิดข้อกฎหมายกฏเกณฑ์หรือข้อกำหนดหรือสิทธิ (รวมไปถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการใช้บริการจะถูกควบคุมและตีความตามการบังคับใช้จากกฎหมายของประเทศไทย และถูกกำหนดให้ไม่จำกัดอำนาจการบังคับใช้เพียงเฉพาะอำนาจศาลของประเทศไทย

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และข้อจำกัด

เว็บไซต์นี้ได้ถูกควบคุมและถูกดำเนินการโดยบริษัท Droom Technology (Thailand) Ltd. ทุกสื่อวัตถุที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้รวมไปถึงรูปภาพ ภาพวาด คลิปเสียงและคลิปวิดีโอนั้นถูกคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สื่อวัตถุที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีเพียงเฉพาะการใช้งานเพื่อส่วนตัวของคุณ มิใช่เพื่อการพาณิชย์แต่อย่างใด คุณจะต้องไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือแพร่กระจายสื่อวัตถุดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม รวมไปถึงผ่านทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุณจะต้องไม่ช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำดังกล่าวเช่นกัน โดยหากมิได้รับความยินยอมก่อนหน้าจากทางเจ้าของดังกล่าวเสียก่อน ห้ามทำการดัดแปลงสื่อวัตถุ การใช้งานสื่อวัตถุบนเว็บไซต์อื่นใดหรือในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการใช้สื่อวัตถุเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นใดที่ต่อเนื่องและถือเป็นสิ่งต้องห้าม การใช้งานจากอะไรก็ตามที่คุณได้รับจากการให้สินจ้างไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเงินหรืออย่างอื่นนั้นให้ถือความดังกล่าวนี้ถือเป็นการใช้เพื่อการพาณิชย์

การไม่ปฏิบัติตามข้อกล่าวหาของทรัพย์สินทางปัญญา

Droom เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีที่คุณรู้สึกได้ถึงการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น คุณสามารถแจ้งกับทาง Droom ได้ที่ support@droomdiscovery.co.th

เราขอร้องให้คุณช่วยกรุณาแจ้งข้อมูลในคำร้องทุกข์ของคุณดังต่อไปนี้:

a. การระบุถึงสื่อวัตถุบนเว็บไซต์ของเราที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือตามที่ได้ถูกบันทึกว่ามีการกระทำอันฝ่าฝืน

b. ที่อยู่ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและที่อยู่อีเมลของคุณ

c. คำแถลงดังกล่าวที่คุณได้เชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานสื่อวัตถุดังกล่าวนั้นถูกใช้ไปด้วยวิธีการตามที่ถูกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับอนุญาต

กฏเกณฑ์ของการรับผิด

ไม่ว่าในเหตุการณ์ใดก็ตาม Droom จะไม่เป็นผู้รับผิดต่อเหตุการณ์พิเศษ มิได้ตั้งใจ มิได้กระทำโดยตรง หรือเป็นความเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเชื่อมโยงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ แม้ว่าผู้ใช้งานได้รับแจ้งต่อความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายในล่วงหน้าแล้ว

ติดต่อเรา

โปรดติดต่อสอบถามข้อสงสัยหรือให้ข้อคิดเห็นแก่เรา (รวมไปถึงทุกการสอบถามที่มิได้เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยการเขียนไปยังที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ใน ติดต่อกับเรา ของเว็บไซต์นี้

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ในกรณีที่มีความคับข้องใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ / ส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อนำไปใช้ / การเปิดเผยการบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่เราแต่งตั้งได้ ชื่อและรายละเอียดของการติดต่อของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวมีอยู่ดังต่อไปนี้:

เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์:
Sudhanshu Kumar
sudhanshu.kumar@droom.in